تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 24

 

درس 24 

1- جنگ تحمیلی در چه تاریخی شروع شد و عراق به چه دلایلی و اهدافی دست به شروع جنگ زد؟     ص210

 

2- در مورد قرارداد الجزایر توضیح دهید.     ص210

 

3- اقدامات عراق برای پیروزی و پیشرفت هر چه سریع تر کار خود در مناطق جنگ را بنویسید.      ص211

 

4- در مورد فعالیت ایرانیان و مراحل مختلف جهت جنگ با عراق توضیح دهید و بررسی نمایید.     ص212

 

5- در مورد آزادی خرمشهر توضیح دهید.     ص213

 

6- اقدامات صدام و حامیانش را برای پایان دادن جنگ پس از ناکامی های مکرر بررسی نمایید.     ص214

 

7- هدف صدام از حمله هوایی و موشکی به مناطق مسکونی و مراحل آن را بنویسید.     ص214

 

8- در مورد قطع نامه 598 و هدف آن توضیح داده و بگویید نتیجه آن چه شد.     ص216

 

9- قطع نامه 598 را با قرارداد الجزار مقایسه کنید.     ص216

 

10- در مورد رحلت امام، تاریخ آن و چگونگی انتخاب جانشین برای ایشان توضیح دهید.     ص217