تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 23

 

درس23

1-  در مورد چگونگی اداره کشور پس از استعفای دولت موقت توضیح داده و بگویید چه وظایفی بر عهده داشتند؟

2- اولین رئیس جمهور ایران که بود و چه پستی به او داده شد؟ از طرف چه کسی؟

3- بنی صدر کدام روزنامه را چاپ و منتشر می نمود؟ چه برخوردی با گروه های انقلابی داشت ؟

4- در زمان ریاست جمهوری بنی صدر گروه ها و احزاب بر چند دسته کلی تقسیم می شوند؟ هر کدام چه خصوصیاتی داشتند؟

5- در مورد انتخابات نخست وزیر و اوج گیری اختلاف ها توضیح دهید.

6- (مهم)در مورد انقلاب فرهنگی و علت پدید آمدن آن و چگونگی اش توضیح دهید.

7- علت برکناری بنی صدر و مراحل آن را نوشته و پیامد های آن را برسی نمایید.

8- ترور شخصیت های طراز اول کشور بر چند دوره کلی تقسیم می شوند؟ مهمترین ویژگی های هر مرحله و بعضی از کسانی که در هر مرحله ترور شدند را بنویسید و مقایسه کنید.

9- در یک جمع بندی کلی دشمنان انقلاب با حمایت آمریکا و با چه روش هایی سعی کردند انقلاب اسلامی را از بین ببرند؟

10- در مورد حمله نظامی آمریکا به طبس و نتیجه آن توضیح دهید.

11- در مورد کودتا نوژه و ویژگی های آن توضیح دهید.