تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 22

 

1- مهم)دولت موقت و ریاست آن چگونه انتخاب شدند و ۴وظیفه اصلی آنها چه بود؟     ص190

2- در مورد چگونگی انتخاب نوع حکومت ایران پس از انقلاب توضیح دهید.     ص191

3- همه پرسی تعیین نظام سیاسی ایران با چه آرایی و در چه تاریخی برگزار شد؟     ص191

4- در مورد نوشتن قانون اساسی و مجلس خبرگان قانون اساسی توضیح دهید.     ص192

5- در مورد انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین رئیس آن توضیح دهید.     ص192

6- در قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به اصل ولایت فقیه چه دیدگاهی وجود داشت و نظر امام چه بود و بالاخره به چه نتیجه ای رسید؟     ص192

7- مجلس خبرگان قانون اساسی در چه زمانی و چه تعداد نفرات و بر چه مبنایی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشتند؟     ص192

8- مهم)اولین نهاد هایی را که بعد از پیروزی انقلاب در ایران به وجود آمد را نام برده و وظایف آنها را بنویسید.     ص192

9- مهم)اوضاع داخلی کشور در زمان دولت موقت را بررسی کنید.     ص192

10- در مورد توطئه های آمریکا و گروهک های تروریستی ضد انقلاب توضیح دهید و نتایج آن را بررسی کنید و مثال بزنید.     ص193

11- مهم)وجود مشترک عمده گروهک ها را بنویسید.     ص197