تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 16

 

درس 16

1- اتحاد برای پیشرفت یعنی چه ؟ چرا و با چه هدفی ارائه گردید؟     ص142

 

2- کارشناسان آمریکایی مسائل ایران با بررسی اوضاع ایران به چه نتیجه ای رسیدند؟ تصمیم به چه اقداماتی گرفت؟    ص143

 

3- انقلاب سفید چه ویژگی هایی داشت؟ چه نتایجی به همراه می آورد؟   ص143

 

4- هدف از روی کار آمد ن شرف امامی چه بود؟ در چه وضعیتی روی کار آمد؟ دست به چه اقداماتی زد؟ چرا بر کنار شد؟     ص143

 

5- در مورد  هدف روی از روی کار آمدن علی امینی، اقدامات او و درخواست هایش از شاه را توضیح داده و بگویید دیدگاه شاه نسبت به او چه بود؟    ص144