تبلیغات
سوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران - درس 11

 

درس11

1-در مورد جانشین محمد رضا پهلوی و اقدامات اولیه او توضیح دهید .      ص106

2-پس از سقوط رضا شاه وضعیت سیاسی ایران چگونه شد و چه سوالاتی توسط مردم مطرح گردید؟     ص106

3-پس از سقوط رضا شاه متفقین چگونه از اقدامات ایران به نفع خود بهره برداری میکرد؟      ص107

4-دکتر آرتومیلسپو که بود با چه هدفی به استخدام ایران در آمد؟ اقداماتش را توضیح دهید.  ص107

5-(خیلی مهم) در مورد احزاب سیاسی که پس از سقوط رضا شاه به وجود آمد چه میدانید؟آنها را نام برده و بگویید هر کدام وابسته به کدام گشور یا حزب و گروه بودند؟     ص107

6-پس از سقوط رضا شاه انگلیسی ها و روسی ها در مورد نقت ایران چه نظراتی داشتند؟(با توضیح)   ص108

7- ساست موازنه مثبت چیست؟ توسط چه کسانی و با چه منظوری ارائه گردید؟      ص108

8-واکنش های روس و انگلیس پس از پایان جنگ در مورد تخلیه ایران چه بود هر کدام چه اهدافی را دنبال می نمودند؟ به طور کامل برسی کنید.      ص108

9-در مورد دولت های بی ثبات ابتدای حکومت محمد رضا شاه توضیح دهید.    ص109

10- (مهم) در مورد به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس توسط  دولت ایران توضیح داده و بنویسید.      ص110

11-(مهم) در مورد تغییر قانون اساسی ایران در سال 1327 و مواردی که تغییر یافت توضیح داده و نتایج آن را بررسی کنید.    ص111